Bài đăng

Tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic mang gen bacteriocin bằng kỹ thuật PCR

Tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ).: Luận văn ThS. Luật: 603801

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Dự án sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ tại hiện trường huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên quý giá của Miền Núi

Thủ tục khởi tố vụ án hình sự trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 603801

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Phân tích nhiệt của vệ tinh nhỏ theo mô hình hệ nhiều nút : Luận án TS. Cơ học: 60 44 01 07

Phân tích phi tuyến động lực của vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên : Luận án TS. cơ học

Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013: Luận án TS. Luật: 623801

Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid: Luận án TS. Luật : 603801

Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Sư phạm : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 02 I HC QUC GIA H� NI