Bài đăng

Phân tích phi tuyến động lực của vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên : Luận án TS. cơ học

Dự án sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ tại hiện trường huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên quý giá của Miền Núi

Phân tích nhiệt của vệ tinh nhỏ theo mô hình hệ nhiều nút : Luận án TS. Cơ học: 60 44 01 07

Phân tích phi tuyến động lực của vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên : Luận án TS. cơ học

Developing individual competencies profile and application to FPT corporation : M.A. Thesis: Business Administration

Developing business strategies for Hau Giang Pharmaceutical Joint Stock Company (2012-2015)= Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần dược Hậu Giang giai đoạn 2012-2015. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Nghiên cứu phát triển chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học từ nấm diệt côn trùng và Bt

Tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic mang gen bacteriocin bằng kỹ thuật PCR

The shifting dependence dynamics between the G7 stock markets

Power-Aware Routing for Underwater Wireless Sensor Network

Quản lí trường Đại học Điện lực theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14